Seniorgolf och friskvård i centrum

Genom golfspel och andra aktiviteter ska vi i trivsamma former stärka det fysiska och mentala välbefinnandet

Vår verksamhet ska ha ett hälsofrämjande förtecken.

Genom golfspel och andra aktiviteter ska vi i trivsamma former stärka det fysiska och mentala välbefinnandet. Vi ska pröva golfens olika spelformer under mottot ”Tävling utan tävlingshets” och vi ska öka seniorgruppens kunskaper om golfspelet och dess regler. Seniorgruppens medlemmar ska genom personliga kontakter arbeta för att utöka antalet deltagare i gruppen.  

Seniorgolf 2020

Om man tar hänsyn till de starka rekommendationer som myndigheterna har givet, så är det inte försvarbart att samla vår seniorgrupp för spel i seniorkommittens regi. Även om vi skulle hålla oss ute hela tiden och respektera avstånd mellan spelarna, skulle hanteringen av bollindelnig, insamling av scorekort mm göra det svårgenomförbart. Dessutom skulle vi missa den sociala samvaron både innan och efter spel. Det senaste är ju också att man inte får samlas i grupper över 50 personer. Vem vet vilka restriktioner som vi har framför oss.

Eftersom vi ska vara rädda om varandra har vi i seniorkommitten i samråd med Anna och Paul beslutat att ställa in seniorgolfen på obestämd framtid.

Seniorverksamhetens målsättning

Verksamheten riktar sig till de medlemmar på  Wiredaholm  som tillhör gruppen 60+ och övriga daglediga.   Verksamhetens inriktning ska ha ett hälsofrämjande förtecken. Genom golfspel och andra aktiviteter ska vi i trivsamma former stärka det fysiska och mentala välbefinnandet. Vi ska pröva på golfens olika spelformer under mottot ”Tävling utan tävlingshets”.  

Vi ska öka seniorgruppens kunskaper om golfspelet och dess regler. Seniorkommitténs medlemmar ska genom personliga kontakter arbeta för att utöka antalet deltagare i seniorgruppen.   Det är den sociala dimensionen som ska prägla seniorverksamheten. Vi ska naturligtvis göra vårt bästa när vi är ute på banan, men det får aldrig gå till en situation där golfresultatet är viktigare än gemenskapen. Alla ska kunna spela med och mot varandra oavsett spelkvalitet och handicap. Vår könsblandade seniorgrupp är unik och många av seniorerna vittnar om att den varma gemenskapen och den goda stämningen gör att man ogärna missar våra onsdagsaktiviteter.  


Seniorkommitén

Lennart Sandberg   070-2521197   lert.sarg47@gmail.com Inga-Lill Mossfeldt   076-3542240   ingalill.mossfeldt@Hotmail.com Yvonne & Göran Ohlqvist   070-2095161 yvonne.ohlqvist@Telia.com  

Old ladies

En damtävling där vi möter Hook, Gränna och A6. De tre bästa individuella resultaten per klubb räknas som lagresultat. Lagansvarig är Madeleine Magnfält.

27 maj Gränna GK

13 juni A6 GK

10 september Wiredaholm GK

16 september Final

Gamla grabbar

En herrtävling där vi möter Gränna, Ryfors, Skinnarebo och A6. De tio bästa individuella resultaten per klubb räknas som lagresultat. Lagansvariga är Per-Åke Hjort och Leif Liljeblad.

12 maj Jönköpings GK

2 Juni Wiredaholm G&K

10 juni AG

11 augusti Gränna GK

24 augusti Ryfors GK

8 september Final På Wiredaholm G&K