Seniorgolf och friskvård i centrum

Genom golfspel och andra aktiviteter ska vi i trivsamma former stärka det fysiska och mentala välbefinnandet

Vår verksamhet ska ha ett hälsofrämjande förtecken.

Genom golfspel och andra aktiviteter ska vi i trivsamma former stärka det fysiska och mentala välbefinnandet. Vi ska pröva golfens olika spelformer under mottot ”Tävling utan tävlingshets” och vi ska öka seniorgruppens kunskaper om golfspelet och dess regler. Seniorgruppens medlemmar ska genom personliga kontakter arbeta för att utöka antalet deltagare i gruppen.  

Seniorgolf 2023

Anmälan till seniorgolfen sker senast klockan 8:30 på speldagen genom inlämning av scorekort. Vi spelar på onsdagar.

Om du är nyfiken på seniorgolfen och vill spela med oss så kontakta någon i seniorkommittén, se nedan.

Seniorverksamhetens målsättning

Verksamheten riktar sig till de medlemmar på  Wiredaholm  som tillhör gruppen 60+ och övriga daglediga.   Verksamhetens inriktning ska ha ett hälsofrämjande förtecken. Genom golfspel och andra aktiviteter ska vi i trivsamma former stärka det fysiska och mentala välbefinnandet. Vi ska pröva på golfens olika spelformer under mottot ”Tävling utan tävlingshets”.  

Vi ska öka seniorgruppens kunskaper om golfspelet och dess regler. Seniorkommitténs medlemmar ska genom personliga kontakter arbeta för att utöka antalet deltagare i seniorgruppen.   Det är den sociala dimensionen som ska prägla seniorverksamheten. Vi ska naturligtvis göra vårt bästa när vi är ute på banan, men det får aldrig gå till en situation där golfresultatet är viktigare än gemenskapen. Alla ska kunna spela med och mot varandra oavsett spelkvalitet och handicap. Vår könsblandade seniorgrupp är unik och många av seniorerna vittnar om att den varma gemenskapen och den goda stämningen gör att man ogärna missar våra onsdagsaktiviteter.  


Seniorkommitén

Inga-Lill Mossfeldt   076-3542240  

Yvonne & Göran Ohlqvist   070-2095161

Bengt Nordh 076-8360636

Gunnar Axelsson 076-1481669

Old ladies

En damtävling där vi möter Hook, Gränna och A6. De tre bästa individuella resultaten per klubb räknas som lagresultat. Lagansvarig är Madeleine Magnfält.

Gamla grabbar

En herrtävling där vi möter Gränna, Ryfors, Skinnarebo och A6. De tio bästa individuella resultaten per klubb räknas som lagresultat. Lagansvariga är Per-Åke Hjort och Leif Liljeblad.